Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:Guangzhou Hao Zhuo Xi Trading Co., Ltd.
Địa chỉ hoạt động:Room 306, Building B, Kaisheng Building, No. 2, Hebian Helong Yiheng Road, Helong Street, Guangzhou, Guangdong, China
Trang web:
http://radiomir.en.alibaba.com
Trang web trên alibaba.com:radiomir.en.alibaba.com
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.